Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

 Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Einstein
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

e-rezerwacja Kliknij tu aby zarezerwować miejsce.

  

 

 

The New York Times

   

Miejsce: Rio Wellness, Białystok ul. Antoniukowska 56 lok 035, budynek Jaz-Budu

Czas trwania: 1,5 godz.

Cena: 35zł za osobę

Dostępność: poprzez e-rezerwację.

Dodatkowe pytania:

Marcin Szarkowski tel.  502 345 649  fundacja@zlotysrodek.org

  

 

 

 

Marcin Szarkowski kordialny pedagog, trener rozwoju osobistego i zawodowego.

Inicjator poszerzania wiedzy o człowieku. Kreator pozytywnych przemian rezonujących z naturą człowieka, psychosomatyką i potencjałem. Interesuje się pozytywnym doświadczaniem otaczającego świata, ludzi i syntezą jaźni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Kuba Korycki - od wielu lat zajmuje się terapią dźwiękiem -masażem dźwiękiem mis, Jogą Gongu, zastosowaniem w terapii dźwiękiem instrumentów etnicznych oraz śpiewu alikwotowego.

Propaguje terapię dźwiękiem poprzez kursy, wykłady, koncerty. Nauczyciel kundaliniyogi (międzynarodowy dyplom certyfikowany przez KRI- Kundalini Research Institute-USA ) wg.przekazu Yogi Bhajana. www.kundaliniyoga.com.pl

Pasjonat terapii naturalnych, na codzień oprócz kąpieli w dźwięku gongu wykonuje masaże Ma-Uri, Didgeridoo oraz kaukaski, miodowy, aromoterapeutyczny a także świecowanie i konchowanie uszu wg.metody Indian Hopi. W swojej praktyce korzysta z wiedzy jaką oferuje Germańska Nowa Medycyna. Pomaga w doborze właściwego odżywiania. Prowadzi salon sprzedaży gongów ,mis,instrumentów etnicznych ,,Dreamtone" oraz sklep internetowy www.yogitea.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura Dźwięku

„Każdy element wszechświata znajduje się w nieustannym stanie wibracji przejawiającej się nam jako światło, dźwięk i energia. Zmysły ludzkie postrzegają jedynie ułamek tego nieskończonego pasma wibracji, tak więc trudno jest pojąć, iż Słowo wspominane w Biblii jest w rzeczywistości całością wibracji leżącej u podstaw wszelkiego stworzenia i wspierającej je. Poprzez użycie mantry można nastroić swoją świadomość na zdawanie sobie sprawy z tej całkowitości. Poprzez wibrowanie w rytmie oddechu pewnego szczególnego dźwięku, który pozostaje w proporcji z tamtym twórczym dźwiękiem, albo strumieniem dźwięku, można rozszerzyć swą wrażliwość na całe pasmo wibracji. Jest to podobne do wydobywania tonu z instrumentu strunowego. Innymi słowy, gdy wibrujecie, wszechświat wibruje z wami.”

-YOGI BHAJAN

 

 

Łączność w wibracji

 

Jesteśmy istotami muzycznymi od tak dawna , jak długa jest historia ludzkości. Muzyka ustanawia łączność w wibracji, jest wibrującym środkiem komunikacji rozumianym przez wszystkich ludzi. Jaj przesłania przenikają czas, rasy i kultury. Jesteśmy istotami muzycznymi, gdyż u podstaw naszego wszechświata leży muzyka - gotowa do służenia nam i inspirowania swoją wibracją. Otaczające nas pole energetyczne, czyli nasza aura, jest wypełnione dźwiękami.Jak odkrył to i opisał w patencie zaakceptowanym przez CNRS (Narodowe Centrum Badan Naukowych w Paryżu) Joel Sternheimer, każda z cząstek atomowych (elektron, lambda, sigma itp.) charakteryzuje się wyjątkową częstotliwością odwrotnie proporcjonalna do jej masy atomowej. Oznacza to , że jako istoty składające się z owych elementarnych, „muzycznych” cząsteczek, złożeni jesteśmy z częstotliwości muzycznych. W ten sposób dźwięki i muzyka stanowią witalną część naszego życia.Jesteśmy muzyką aż po najmniejsze cząsteczki. Jesteśmy muzyką w jądrach naszych DNA, w naszej strukturze molekularnej. Istota naszego pochodzenia spoczywa w naszej melodycznej świadomości. Rezonans odzwierciedlający boski wzór, archetyp, umożliwia nam stanie się czymś więcej niż tylko osobowością i istotą biologiczną. Tak więc każdy z nas zbudowany jest ze swojego własnego dźwięku podstawowego. Dzięki swemu działaniu harmonizującemu i regeneracyjnemu na poziomie komórkowym, dźwięk podstawowy może w bardzo istotny sposób pomoc ciału fizycznemu. Będąc kodem dostępu pamięci, dźwięk ten ma także głęboki wpływ na ciała subtelne. Najgłębsza pamięć - nieosiągalna dla świadomości - pochodzi z pól morfogenetycznych. Pola te obejmują ciała subtelne, w których zapisany został „program” życia każdej jednostki. Praktykowanie śpiewania dźwięku podstawowego nie tylko więc wprowadza harmonię w komórkach fizycznych, lecz może także doprowadzić do powtórnego zainicjowania łączności pomiędzy ciałem fizycznym i otaczającą je energią, pomiędzy materią i duchem. Owo powiązanie fizycznego poziomu komórkowego z energiami subtelnymi zawierającymi pamięć z zakresu „programu” życia pomaga odzyskać kontakt ze wszystkimi wymiarami istnienia - od pamięci przodków po przyszłe cele.

 

 

 

Holistyczne uzdrawianie gongiem

 

Kiedy nastaje szczęście, następuje prawdziwe uzdrowienie.

Podstawowym znaczeniem słowa „uzdrawiać” jest czynić „kompletnym/zupełnym”. Zupełność oznacza „Istnienie w pełni rezonansu”. Lekarz holistyczny działa z założenia , że tylko pacjent może uzdrowić sam siebie, niezależnie od tego czy pacjentem będzie człowiek czy sama Ziemia. Ponieważ źródłem wszelkiej materii i nie materii są drgania, wyrażające się w tym co nazywamy „dźwiękiem”, zatem nie trudno przewidzieć, że kolejne stulecie we wszystkich dziedzinach życia ( niezależnie od tego czy będzie to postęp w nauce czy rozwój duchowy), będzie koncentrować się wokół „dźwięku”.

Uzdrawianie dźwiękiem w XXI wieku, ukazuje się obecnie naszym oczom z całą swą siłą. Codziennie słyszymy o zmianach w nauce i metodach uzdrawiania, prowadzących w kierunku nieograniczonego potencjału dźwięku. Historycznie, gongu używano do odpędzania strachu przed śmiercią, zwiększenia mocy intuicji człowieka i odmładzania komórek ciała. Starożytni mistycy uważali , że poprzez pierwotne brzmienie gongu można przekazywać ludziom uniwersalna energię życiową.

 

 

”Rezonans dźwięku jest sam w sobie muzyką planet, ciał niebieskich kosmosu. Każda planeta, księżyc i gwiazda jest emanowaniem gongu, świętego dźwięku AUM w swojej różności wibracyjnych form”

                                                                                                          Don Conreaux

 


Gong wytwarza najsilniej rezonujące dźwięki, spośród znanych instrumentów. Kiedy wibruje, muzyczne pogłosy można odczuć w każdej komórce ciała. Wytwarza on przetaczające się długie fale, powoli wybrzmiewających dźwięków zwanych - „holistycznymi”, które zagęszczają otaczające powietrze, nakładając się na siebie. Na skutek tego tworzą pełnię kompletnego brzmienia. Końcowym efektem jest, obejmujące wszystko, pole dźwiękowe nazywane „otoczką dźwiękową” (które zostaje całkowicie wypełnione rezonansem).

Termin - „holizm”, można zastosować do dowolnego instrumentu muzycznego, który wydając tony podstawowe i harmoniczne, drga każdą cząsteczką swej istoty. Ten rodzaj źródła dźwięku jest w terminologii muzycznej nazywany - Idiofonem. Jako istoty ludzkie w pełni zdrowia, także jesteśmy Idiofonami tak jak całkowicie rezonujący gong. Zdrowe i holistyczne dźwięki naszego ciała, emocji, umysłu i ducha, podejmują wspólny wysiłek by zapewnić nam szczęśliwe i obfite życie. Kiedy wchodzimy w rezonans absolutny, zauważamy nie tylko, że komórki reprodukcyjne ciała funkcjonują optymalnie, lecz także, że nasz - „mózg jako całość” - pracuje w całkowitym rezonansie z mocą intuicji i odczuwamy szczęście wewnętrznego spokoju.

 

Terapia gongiem to metoda odzyskiwania radości i wibracji ciała, a także podejmowanie ścieżki rozwoju duchowego poprzez odczuwanie tonów gongu. Czas człowieka na poziomie rozwoju płodu wypełniony jest specyficznego rodzaju medytacją dźwięku jaki powstaje w wewnętrznej membranie którą jest ciało matki. Ten głęboki dźwięk jest porównywalny z dźwiękiem gongu ( idiofonu ) gdyż oba przynoszą swoistą formę ukojenia. Podczas sesji człowiek odczuwając wibrację gongu podświadomie przypomina sobie te błogie i bezpieczne miesiące, które niegdyś spędził w łonie matki. Terapia gongiem poprzez masaż na poziomie fizycznym i psychicznym prowadzi do uduchowienia i wewnętrznego oświecenia.Gong promieniuje mantrą NAM YO HO RENIE KYO ,która wykorzystywana jest do spełniania marzeń.

 


Gong prowadzi nas do wewnątrz i wypełnia słowa znanej mantry/pieśni , Jestem kroplą –uczyń mnie oceanem !

 

 

 

Proroctwo gongu

 

Około 600r. p.n.e. żyjący w Indiach Siddartha Gautama Budda wysłał swych kapłanów w głąb Orientu i Dalekiego Wschodu z poleceniem, by wyryli oni na powierzchni każdego Gongu i każdego Dzwonu dwa słowa w mandaryńskim języku chińskim, brzmiące - „Tai Loi”. Pochodziły one z drugiej połowy czterowiersza autorstwa Konfucjusza ( współczesnego Gautamie „Fao Kay”). Niewykorzystaną część utworu można przetłumaczyć jako: „Źli odeszli”, „Tai Loi” oznacza zaś : „Dobrzy przyszli”. Wykorzystując dwa chińskie znaki Tai i Loi, Gautama obwieścił Powrót Szczęścia na Ziemie, Uduchowienie Materii oraz bliskie przyjście kolejnego Buddy po zakończeniu XX wieku.


 
Tym razem Budda, którego zapowiedziano będzie używał imienia Maitreya, które badacze interpretują zarówno jako „Kochająca Życzliwość”, jak i „Muzyczny Rezonans”. Wpływ Maitreyi na dzisiejszy świat obiecuje pełne zjednoczenie różnorodnych , odmiennych składników ludzkości w Społeczności Globalnej. Ta rezonacyjna jedność, osiągnięta zostanie dzięki ponownemu przypływowi kosmicznej wibracji duchowej OM, Wspaniałego dźwięku Życia wydawanego przez Gong, a jej efektem będzie powszechna Komunikacja Telepatyczna.


 
W Grecji niemal równocześnie, wielki filozof - Pitagoras, badał wpływ częstotliwości dźwięków muzyki - na zdrowie ludzi. To właśnie on , położył podwaliny pod naukę o muzyce, opartą o naturalny, rosnący ciąg harmoniczny. Ciąg ten jest stałą uniwersalną dla podstawowych promieni dźwiękowych, na których leżą częstotliwości nut, ponieważ przebiega on po spirali w górę i do wewnątrz, ze świata grubej materii w subtelne światy duchowe.Co znaczące - na nasze czasy przypada także powrót boga Majów Quetzacoalta w roku 2012 n.e. (na zakończenie kalendarza Majów).

 

 
Wyobraża go deta, neptuniczna muszla oceaniczna - Święta Koncha lub Trąbka Quetzacoalta. Jest ona odzwierciedleniem ucha, krtani, żeńskiego naczynia, jak również rogu obfitości.

 

 

 

Fale mózgowe
Początki badania bioelektryczności sięgają okresu jedności nauk przyrodniczych. W roku 1786 Luigi Galvani wykonał słynne doświadczenie: jednoczesne dotknięcie mięśnia wypreparowanej kończyny żaby dwoma (połączonymi ze sobą) różnymi metalami wywołuje skurcz. Od tego momentu minęło wiele lat i wiele eksperymentów, ale pierwszy zapis elektroencefalogramu człowieka (z powierzchni czaszki swego syna) uzyskał w roku 1925 Hans Berger, jednak wyniki trzymał w tajemnicy aż do skompletowania bogatego materiału, który opublikował w 1929 w artykule Über das Elektrenkephalogramm des Menschen.

Tak wyglądały początki badań EEG (elektroencefalografii). W tej chwili nauka mądrzejsza o kolejne lata badań mówi iż w naszym mózgu zachodzą procesy elektrochemiczne, które manifestowane są w formie impulsów elektrycznych. Możemy je zmierzyć za pomocą aparatury EEG (badania takie wykonuje większość szpitali). Otrzymujemy w ten sposób CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ FAL MÓZGOWYCH podawaną w cyklach na sekundę (Hz - hercach).

Badania wskazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych jak i ich amplituda nie jest ściśle stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Tak więc stan czuwania wzmaga częstotliwość potencjałów elektrycznych mózgu i zwiększa amplitudę fal. Zostały one podzielone na cztery zakresy (choć ostatnie badania wskazują również piąty zakres) i nazwane zostały kolejnymi literami alfabetu greckiego (w kolejności ich odkrywania): ALPHA, BETA, THETA, DELTA i ostatni o którym wspominałem GAMMA.
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę każdego zakresu częstotliwości fal mózgowych (poziomu umysłu):

BETA - częstotliwość fal mózgowych od 14 do około 30Hz

Ten zakres charakteryzuje najzwyklejszy całkowity stan przytomności umysłu. Człowiek jest wtedy skupiony na świadomości zewnętrznej, odbiera bodźce z otoczenia za pomocą swoich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Czytając ten tekst znajdujesz się właśnie w tym stanie. W tym stanie przeżywamy wszystkie emocje (złość, gniew, strach, zdziwienie itp.)
Fale beta można zarejestrować z okolicy czuciowo-ruchowej (przednich okolic czaszki) a ich amplituda zwykle nie przekracza 20 mikrowoltów. Uważa się, że są one wyrazem desynchronizacji czynności bioelektrycznej kory mózgowej i nasilają się pod wpływem bodźców zewnętrznych (np. otwarcie oczu) powodujących blokadę rytmu alfa. Amplituda fal ulega obniżeniu pod wpływem bodźców kinestetycznych.

Zakres fal BETA dzieli się na: niskie Beta = >14 - 15Hz, średnie Beta = 15 - 18Hz i wysokie Beta powyżej 18Hz

ALPHA - częstotliwość fal mózgowych od 7 do 14Hz

Gdy fale mózgowe obniżą się do poziomu nieznacznie niższego niż 10-14Hz, większość ludzi zapada w sen. Charakteryzuje on wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, percepcję pozazmysłową i inne fenomeny.
Towarzyszy przede wszystkim medytacji i lekkiemu snu. W tym stanie znajdujemy się zawsze na krótko przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a także czasem w chwilach głębokiego zamyślenia lub skupienia. Mamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię.
Fale alfa można zarejestrować głównie z okolicy potyliczno-ciemieniowej i charakteryzują się one zmienna amplitudą wynoszącą średnio około 50 mikrowoltów. Są wyrazem synchronizacji czynności wielu jednostek dendrytycznych i pojawiają się w stanie czuwania z relaksem. Występują zwykle przy zamkniętych oczach. Znikają one podczas wysiłku umysłowego, np. wykonywaniu działań matematycznych albo przy otwarciu oczu i zadziałaniu na nie światła. Blokowanie rytmu alfa jest wyrazem desynchronizacji aktywności bioelektrycznej zachodzącej pod wpływem koncentracji umysłowej lub stymulacji czuciowej.

THETA - częstotliwość fal mózgowych od 4 do 7Hz

Jest to częstotliwość towarzysząca nam zwykle przez większą część snu. Świadomość może wtedy funkcjonować tylko w jednym wymiarze, który charakteryzuje głębsze poziomy medytacji i koncentracji. Będąc świadomym przy tej częstotliwości fal mózgowych, mamy możliwość kontroli fizycznego bólu, a w niektórych przypadkach nawet krwawienia. Często ludzie w szoku miewają takie "nadprzyrodzone" zdolności, jednak ich nie kontrolują. Zakres ten odpowiada za takie fenomeny jak: projekcje astralne, świadome śnienie, telepatia i prawdopodobnie telekineza, nieświadome rozwiązywanie problemów. Te częstotliwości występują podczas głębokiej medytacji, mamy wtedy dostęp do całej pamięci naszego mózgu.

Wyróżniamy dwa poziomy Theta: Theta niska (od 4Hz do 5,5Hz) oraz Theta wysoka (od 5,5 do 7Hz)
Fale theta o stosunkowo wysokiej amplitudzie dochodzącej do 100 mikrowoltów można niekiedy zarejestrować na okolicą skroniową i ciemieniową. Rytm theta pochodzi od aktywności elektrycznej hipokampa.

DELTA - częstotliwość fal mózgowych od około 0.5 do 4Hz

Jest to stan nieświadomości, który towarzyszy m.in. głębokiemu snu. Utrzymanie świadomości w tym stanie jest bardzo trudne i jak uważa wielu niemożliwe. Jednak są przesłanki, iż jest to możliwe i niesie za sobą fantastyczne rezultaty dla naszego ciała i umysłu. Poziomy te redukują wydzielanie kortyzolu, hormonu kory nadnerczy - odpowiadającemu za stres i starzenie się. Zwiększają poziom DHEA (przeciw starzeniu) oraz melatoniny (zmniejsza stopień starzenia się). Stany te powiązane są z "cudownym uzdrawianiem", "boską wiedzą"...

Fale detla w czasie snu występują niekiedy na przemian z wyładowaniami w kształcie wrzecion składających się z fal o częstotliwości 12 - 14 Hz (rytm alfa).

GAMMA - częstotliwości fal mózgowych od około 30Hz wzwyż (do 200Hz, niektóre źródła podają nawet do 500Hz)

Fale odkryte niedawno, dotychczas niestety słabo poznane.
 

 
 
 
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000280317
Uprawniona do otrzymywania 1% z podatku dochodowego za 2009r.