Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.

Jonathan Caroll
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

4 marca 2009

Spotkanie Mnichów z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kozłowa 25 w Białymstoku.

 

Wizyta miała na celu ukazanie metod i warunków sprzyjających rozwojowi dzieci.

Instytut Nagarii w Himalajach buduje placówkę opieki i edukacji najmłodszych.
1