Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.

Albert Einstein
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    
 
Szanowni Państwo
Na wszą prośbę zorganizowaliśmy jeszcze w tym ubiegającym roku bardzo ciekawy i praktyczny dwudniowy warsztat Intergra.
 
29 i 30 grudnia, najbliższy wtorek i środa, o godz.18:00 w Studio Joga Białystok, ul.27Lipca 27
I dzień to teoria, praktyka poprzez zabawę i inscenizacje
II dzień to wasze przemyślenia, dodatkowe pytania i podsumowanie istotnych rzeczy.
 
Warsztat zawiera niezwykle cenną wiedze podnoszącą, jakość asertywności i relacji z otaczającym światem.
 
Poprzez inscenizacje rozwiniemy mistrzowską dyrektywę:
„Prawdziwy Mistrz odkłada problem jak zbędny niepotrzebny przedmiot.”
 
Czyli: nie walczy, nie traci energii, uwagi, pieniędzy, czasu… swoich możliwości i życia.
 
Wykonamy inscenizację teatralną, dzięki której poznamy znaczenie i istotę „persony” – maski.
Możesz wziąć aktywny udział lub być obserwatorem : )
 
Pierwotnie słowo „persona” oznaczało maskę noszoną przez aktorów w greckich teatrach, która wskazywała, jaką rolę grali. Jest to osłona, ale i jednocześnie bardzo ceny nabytek ułatwiający kontakt z innymi ludźmi. Społeczeństwo opiera się na interakcjach poprzez personę.
 
Im większa bogatsza garderoba duszy, tym większe jej przeżycia, interakcje, relacje i świadomość w teatrze ziemskich doświadczeń.
 
Poprzez maskę - personę wyraża się ego osobowość, jeden z wielu aspektów duszy.
Gdy za bardzo przyzwyczajamy się do jednej maski to długo ją nosimy, mamy tendencje utożsamiania się z nią, mniemamy, że wiemy, kim i jacy jesteśmy. Boimy się nieznanego i niewiedzy, czyli zdjąć ją. Zapominamy, że to tylko maska, taka gra. Za bardzo życie bierzemy na serio. Boimy się końca roli, sceny – śmierci.
 
Czeka na Ciebie niczym nieograniczona ilość i jakość ról.
Pozwól sobie być kimś znacznie więcej jak tylko sobie wyobrażasz.
 
Zrozumiemy, dlaczego nie należy przyzwolić, aby emocje przywiązały nas do jednej maski.
 
 
Poznałem dobro i zło, grzech i cnotę, prawo i bezprawie; sądziłem i byłem sądzony;
przeszedłem przez narodziny i śmierć, przez radość i cierpienie, niebo i piekło;
a na końcu pojąłem, że jestem we wszystkim a wszystko jest we mnie.
Hazrat Jnayat Khan
 
 
Warsztat przede wszystkim rozwija umiejętność stosowania zasady wolnej woli.
Pozwala spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość jak na uzupełniający się organizm, który naturalnie dąży do regulacji psychiki i karmy (przyczyny i skutku).
 
Zabezpiecza nas przed nieświadomym wzmacnianiem i wytwarzaniem niechcianych powtarzających się sytuacji.
 
Poprzez świadomość masek lepiej rozumiemy jak się przyczyniamy do pewnych relacji.
Zrozumiemy bardziej, dlaczego wobec nas inni zachowują się właśnie tak a nie inaczej.
 
Rozumienie sytuacji jest nasieniem wolności, wewnętrznego pokoju wobec poprzednio lękliwych sytuacji.
 
Nasze zajęcia zbliżają w nas wolność emocjonalną i mentalną.
Serdecznie zapraszamy.
 
 
Termin warsztatów: 29 i 30 grudnia, godz. 18:00
Czas trwania: 2 godz.
Adres: Studio Joga ul.27Lipca 27, Białystok www.joga-bialystok.pl (poddasze zielonego budynku)
Ilość miejsc: 25
Wpłacając, np. kwotę 20zł, jako datek na działania statutowe Fundacji „Złoty Środek” – Dziękujemy również za mniejsze i większe kwoty.
Lub osobiście w dniu zajęć.
 
Fundacja „Złoty Środek”
ul.Ogrodniczki 23/5, 15-763 Białystok
PKO BP 63 1020 1332 0000 1802 0331 7039
Tytułem: Datek
 
Dodatkowe pytania:
Marcin Szarkowski tel. 502 345 649 fundacja@zlotysrodek.org
  
 _________________________________________________________________________________
 
I dla chętnych pod koniec zajęć:
Muzyczny rezonans - na drodze do swojego wnętrza poprzez magię dźwięku.
 


 

„Życie to ruch, ruch to energia, energia to dźwięk.”
Życie to ruch a zdrowy człowiek stanowi jego doskonały, swobodny i komfortowy przepływ”
 
Byś jak rzeka, to znaczy płynąć z nurtem nowych doświadczeń bez zalegania i stagnacji wywołanej strachem, lękiem czy ograniczającymi nabytymi przekonaniami i odczuciami.
 
Energia dźwięku uwalnia z nas wszystko to, co nie należy do naszej natury.
 
Idea bazuje na twierdzeniu, że wszystko jest wibracją i podlega ciągłym zmianom, co potwierdzają najnowsze odkrycia fizyki kwantowej. Wszystko i wszyscy wpływają na siebie. Nasze ciało posiada pamięć przeżytych emocji, niestety pamięta również te negatywne, nawet, jeśli “świadomie” zapomnieliśmy o nich. Zdecydowana większość chorób ma swoją genezę w nierozwiązanych, zepchniętych do podświadomości emocji, łącznie z kumulującymi się w ciele toksycznymi produktami tzw. “negatywnego stresu” w postaci napięć i ograniczeń ruchowych. Odpowiedni, dla każdego inny, dźwięk dociera do komórek ciała, uwalniając pamięć zapisanych tam emocji. Ciało pozbawione toksycznych wibracji, zaczyna emanować tzw. “dźwiękiem podstawowym”. Można powiedzieć, że rodzimy się na nowo. Następuje wtedy proces zdrowienia organizmu, ciało regeneruje się, wspomagane przepływem swojej naturalnej życiowej energii. Nasza podświadomość pozbywa się napięć, często nieuświadomionych wpływów, a my sami zaczynamy żyć coraz bardziej świadomie, lekko i radośnie.
 
 Najwłaściwszym miejscem, w którym powinniśmy czuć się komfortowo, jest nasze własne wnętrze i ciało. Uczucie komfortu rozumianego, jako swoboda, elastyczność i przyjemność.
Dlatego za pomocą dźwięków, które wprowadzą nasz umysł w stan alfa jak też niezbędnej właściwiej postawie, uzyskamy intensywny stan porządkowania podświadomych informacji.
 
Fala dźwięku porusza nasz stan głębszą świadomość poprzez pobudzenie naszej intuicji.
Odhacza w nas to, co nienaturalne. (Uprzedzenia, kontrolą, nakazy, sugestie, poczucie winy, strach i łęk)
 
Z nowym spojrzeniem i poczuciem czujemy się lepiej. 
Przy częstotliwościach beta wykorzystujemy umiejętności racjonalizacji dla potrzeb istnienia materialnego. Pamięć bólu lub stresu wywołuje zakłócenia w układzie limbicznym.

Przy częstotliwościach alfa wykorzystujemy umiejętności wyobraźni a umysł przegląda obszar pamięci selekcjonując, co powinno znaleźć się w pamięci długoterminowej i to, co należy usunąć.
 
Przy częstotliwościach theta doświadczamy zsynchronizowania całego mózgu, co odbieramy, jako wizjonerskie lub prorocze sny.
 
Uwaga: Zajęcia odbywają się na leżąco. Dla państwa potrzeb posiadamy koce i karimaty.
Można wziąć ze sobą również własna poduszkę pod głowę.
Prosimy ubrać się nie obcisły strój. 
 
 
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000280317
Uprawniona do otrzymywania 1% z podatku dochodowego za 2009r.
 

 

 

 

Fale mózgowe
Początki badania bioelektryczności sięgają okresu jedności nauk przyrodniczych. W roku 1786 Luigi Galvani wykonał słynne doświadczenie: jednoczesne dotknięcie mięśnia wypreparowanej kończyny żaby dwoma (połączonymi ze sobą) różnymi metalami wywołuje skurcz. Od tego momentu minęło wiele lat i wiele eksperymentów, ale pierwszy zapis elektroencefalogramu człowieka (z powierzchni czaszki swego syna) uzyskał w roku 1925 Hans Berger, jednak wyniki trzymał w tajemnicy aż do skompletowania bogatego materiału, który opublikował w 1929 w artykule Über das Elektrenkephalogramm des Menschen.

Tak wyglądały początki badań EEG (elektroencefalografii). W tej chwili nauka mądrzejsza o kolejne lata badań mówi iż w naszym mózgu zachodzą procesy elektrochemiczne, które manifestowane są w formie impulsów elektrycznych. Możemy je zmierzyć za pomocą aparatury EEG (badania takie wykonuje większość szpitali). Otrzymujemy w ten sposób CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ FAL MÓZGOWYCH podawaną w cyklach na sekundę (Hz - hercach).

Badania wskazały, że zarówno częstotliwość fal mózgowych jak i ich amplituda nie jest ściśle stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Tak więc stan czuwania wzmaga częstotliwość potencjałów elektrycznych mózgu i zwiększa amplitudę fal. Zostały one podzielone na cztery zakresy (choć ostatnie badania wskazują również piąty zakres) i nazwane zostały kolejnymi literami alfabetu greckiego (w kolejności ich odkrywania): ALPHA, BETA, THETA, DELTA i ostatni o którym wspominałem GAMMA.
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę każdego zakresu częstotliwości fal mózgowych (poziomu umysłu):

BETA - częstotliwość fal mózgowych od 14 do około 30Hz

Ten zakres charakteryzuje najzwyklejszy całkowity stan przytomności umysłu. Człowiek jest wtedy skupiony na świadomości zewnętrznej, odbiera bodźce z otoczenia za pomocą swoich pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu. Czytając ten tekst znajdujesz się właśnie w tym stanie. W tym stanie przeżywamy wszystkie emocje (złość, gniew, strach, zdziwienie itp.)
Fale beta można zarejestrować z okolicy czuciowo-ruchowej (przednich okolic czaszki) a ich amplituda zwykle nie przekracza 20 mikrowoltów. Uważa się, że są one wyrazem desynchronizacji czynności bioelektrycznej kory mózgowej i nasilają się pod wpływem bodźców zewnętrznych (np. otwarcie oczu) powodujących blokadę rytmu alfa. Amplituda fal ulega obniżeniu pod wpływem bodźców kinestetycznych.

Zakres fal BETA dzieli się na: niskie Beta = >14 - 15Hz, średnie Beta = 15 - 18Hz i wysokie Beta powyżej 18Hz

ALPHA - częstotliwość fal mózgowych od 7 do 14Hz

Gdy fale mózgowe obniżą się do poziomu nieznacznie niższego niż 10-14Hz, większość ludzi zapada w sen. Charakteryzuje on wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, percepcję pozazmysłową i inne fenomeny.
Towarzyszy przede wszystkim medytacji i lekkiemu snu. W tym stanie znajdujemy się zawsze na krótko przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, a także czasem w chwilach głębokiego zamyślenia lub skupienia. Mamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację i wyobraźnię.
Fale alfa można zarejestrować głównie z okolicy potyliczno-ciemieniowej i charakteryzują się one zmienna amplitudą wynoszącą średnio około 50 mikrowoltów. Są wyrazem synchronizacji czynności wielu jednostek dendrytycznych i pojawiają się w stanie czuwania z relaksem. Występują zwykle przy zamkniętych oczach. Znikają one podczas wysiłku umysłowego, np. wykonywaniu działań matematycznych albo przy otwarciu oczu i zadziałaniu na nie światła. Blokowanie rytmu alfa jest wyrazem desynchronizacji aktywności bioelektrycznej zachodzącej pod wpływem koncentracji umysłowej lub stymulacji czuciowej.

THETA - częstotliwość fal mózgowych od 4 do 7Hz

Jest to częstotliwość towarzysząca nam zwykle przez większą część snu. Świadomość może wtedy funkcjonować tylko w jednym wymiarze, który charakteryzuje głębsze poziomy medytacji i koncentracji. Będąc świadomym przy tej częstotliwości fal mózgowych, mamy możliwość kontroli fizycznego bólu, a w niektórych przypadkach nawet krwawienia. Często ludzie w szoku miewają takie "nadprzyrodzone" zdolności, jednak ich nie kontrolują. Zakres ten odpowiada za takie fenomeny jak: projekcje astralne, świadome śnienie, telepatia i prawdopodobnie telekineza, nieświadome rozwiązywanie problemów. Te częstotliwości występują podczas głębokiej medytacji, mamy wtedy dostęp do całej pamięci naszego mózgu.

Wyróżniamy dwa poziomy Theta: Theta niska (od 4Hz do 5,5Hz) oraz Theta wysoka (od 5,5 do 7Hz)
Fale theta o stosunkowo wysokiej amplitudzie dochodzącej do 100 mikrowoltów można niekiedy zarejestrować na okolicą skroniową i ciemieniową. Rytm theta pochodzi od aktywności elektrycznej hipokampa.

DELTA - częstotliwość fal mózgowych od około 0.5 do 4Hz

Jest to stan nieświadomości, który towarzyszy m.in. głębokiemu snu. Utrzymanie świadomości w tym stanie jest bardzo trudne i jak uważa wielu niemożliwe. Jednak są przesłanki, iż jest to możliwe i niesie za sobą fantastyczne rezultaty dla naszego ciała i umysłu. Poziomy te redukują wydzielanie kortyzolu, hormonu kory nadnerczy - odpowiadającemu za stres i starzenie się. Zwiększają poziom DHEA (przeciw starzeniu) oraz melatoniny (zmniejsza stopień starzenia się). Stany te powiązane są z "cudownym uzdrawianiem", "boską wiedzą"...

Fale detla w czasie snu występują niekiedy na przemian z wyładowaniami w kształcie wrzecion składających się z fal o częstotliwości 12 - 14 Hz (rytm alfa).

GAMMA - częstotliwości fal mózgowych od około 30Hz wzwyż (do 200Hz, niektóre źródła podają nawet do 500Hz)

Fale odkryte niedawno, dotychczas niestety słabo poznane.