Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

 Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci.

Albert Einstein
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

Integracja. Taniec, wspólne gotowanie i granie pod Ratuszem.

 
Środa 22 Lipca godzina 16:30 Plac pod Ratuszem
 
Zapraszamy serdecznie do bliższego kontaktu z naszymi gośćmi.
Mnisi wykonali przekąskę, która spożywają z herbata z mlekiem podczas modlitw w klasztorach.
 
Zaprezentują pokaz tańca i gry na instrumentach.
 
Jest to możliwość na bliższy kontakt, rozmowę i wspólny posiłek.
 
Jeśli posiadasz bębny lub inne instrumenty, to proszę zabierz je ze sobą.
Pokażmy różnice i podobieństwa.