Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

Każda godzina dzieli się na pewną liczbę sekund, a każda sekunda na pewną liczbę ułamków. Świętym naprawdę jest ten, kto jest zdolny być w pełni obecny w każdym ułamku sekundy.

Budda Siakjamuni
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

 

Buddyjskie tańce w aurze wspólnie malowanej kredą Mandali.
Uniwersytet w Białymstoku, plac przy Wydziale Prawa ul. Mickiewicza 1
Wtorek, 4 sierpnia  2009r. godz. 18:00
 
 
 
 
Taniec
Rytualną muzykę tańca Cz'am wykonają mnisi, grając na bębnach, kotłach, czinelach, trąbach i innych instrumentach. Tańczący to mnisi, ubrani w barwne stroje i maski przedstawiające postacie mitologii buddyjskiej. Taniec ma głębokie znaczenie symboliczne, każdy ruch tancerza, gest, zawiera określony ładunek emocji, coś wyraża, o czymś opowiada. Idea obrzędu polega na przywołanie duchów bóstw opiekuńczych, by wcieliły się w postacie tancerzy oraz symboliczne unicestwienie egoizmu i wszelkiego zła.
 
Mandala
Podobno misją człowieka jest wypełnić swoje przeznaczenie – wolną wole.
Dołącz do nas! Razem będziemy tworzyć wielka Mandalę malowaną kolorową kredą po placu.
Wybierzesz sobie dowolną cześć Mandali i wypełnisz ją kolorem.
To barwna grupowa inicjatywa.
Tworzymy wspólnie Mandalę, która nie ma początku ani końca.
Jest centrum i środkiem wszystkiego.
Będą nam towarzyszyć wzniosłe dźwięki ceremonialnych instrumentów.
 
 1