Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

Prawda pozostaje ukryta przed tym, kogo wypełniają pożądania i nienawiść.

Budda Siakjamuni
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

 

 OPEN LADAKH, DOM DHAMMA, MIĘDZY NARODOWE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY BUDDYJSKIEJ

 

 

OPEN LADAKH – alternatywne towarzystwo podróży– poświęcone promowaniu doświadczania duchowej przemiany zarówno dla lokalnych mieszkańców jak i ludzi z zagranicy odwiedzających Ladakh.
 
DHAMMA HOUSE – duchowe miejsce przeznaczenia lub centrum odosobnienia dla programów duchowych OPEN LADAKH. W Domu Dhamma prowadzimy następujące programy:
 • Codzienne bezpłatne zajęcia medytacyjne
 • Codzienne zajęcia jogi
 • Warsztat podstawowego Buddyzmu i medytacji
 • Weekendowe odosobnienia (wędrowny obóz medytacyjny)
 • Program sponsorowany dla biednych dzieci

 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE LADAKHIJSKIEJ MŁODZIEŻY BUDDYJSKIEJ (IFBYL)
Jest to organizacja non profit, której celem jest praca w kierunku Ludzkiego Rozwoju, program jej jest szczególnie ukierunkowany na rozwój młodzieży.
Naszym celem jest stworzenie programu zajęć Ludzkiego Rozwoju opartego na programie powszechnym. Program ten zawierałby:
 • Szkolenie kierownictwa młodzieży
 • Doradztwo młodzieży
 • Organizowanie pogadanek Dhammy
 • Organizowanie odosobnień medytacyjnych
 • Organizowanie malowania Dhammy, quizów oraz zawodów swobodnego pisania w szkołach i kolegiach
 • Organizowanie oraz uczestnictwo w marszu pokoju dla pokoju światowego
 • Organizowanie młodzieżowych programów wymiany
 
KULTURA
 • Promowanie kultur buddyjskich
 • Organizowanie dyskusji oraz warsztatów o tematyce buddyjskiej i naukowej
 • Aby promować oraz produkować buddyjskie hymny, sztuki teatralne, muzykę i filmy
 • Aby promować buddyjski sposób życia
 
OPIEKA SPOŁECZNA
 • Pomaganie osobom indywidualnym oraz organizacjom w działalności charytatywnej
 • Organizowanie obozów dawców krwi I medycznych w odległych miejscach
 • Aby organizować programy zdrowia ogólnego oraz wspierania w utrzymywaniu oraz rozwijaniu dobrej kondycji
 •  
PUBLIKACJE
 • Aby publikować roczny Biuletyn IFBYL
 • Aby publikować Podręcznik IFBYL
 
STOSUNKI ZAGRANICZNE
 • Analizowanie problemów socjalnych z buddyjskiego punktu widzenia
 • Aby uczestniczyć i wnieść swój wkład w rozwój Buddyzmu w świecie
 • Aby pomóc w modernizacji Buddystów, żeby byli bardziej zaangażowani społecznie
 
Dom Dhammy jest i będzie naszym głównym centrum dla wszystkich wyżej wymienionych programów  i potrzebujemy założyć pełną infrastrukturę, aby realizować te programy efektywnie:
 1. Około 10 – 15 pokojów dla medytujących
 2. Salę jadalną
 3. Bibliotekę
 4. Salę medytacyjną
 5. Pojazd, aby odwiedzać odległe wsie w celu realizowania programów szkoleniowych
 6. Biuro
 7. Schronisko mieszkalne dla szkolenia i rozwoju młodzieży
 8. Pompę słoneczną do wody pitnej
 
Potrzebujemy, więc nie tylko pomocy i wsparcia dla naszej infrastruktury, ale również dla naszego programu. Proszę, więc daj mi znać, co o tym sądzisz.  
Podobnie Instytut NGARI ma swoje własne programy oraz projekty.
Kluczowym programem jest ich połączony klasztorny i nowoczesny program edukacyjny zarówno dla mnichów jak i świeckich studentów.
Pierwsza faza projektów jest następująca:
 • Schronisko dla mnichów i studentów świeckich
 • Kuchnia i jadalnia
 • Sanitariaty
 • Biblioteka
 • Sala modlitwy
 Drugą fazą projektów jest powiększenie w zależności od tego ilu studentów byłoby zainteresowanych, aby się przyłączyć oraz kosztów użytkowania.
 
 
 

1