Motyw: Himalaya, Pangong Lake, Ladakh, India 33°58'30.89"N 78°27'26.72"E

Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.

Jonathan Caroll
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
strefa partnerów
 
 
 
 
 

    

Dokument Chemiczny Spokój